ZNEŠKODŇUJETE S OVĚŘENÍM SOUDU? KONTAKT LAW & MORE!

Odvolání právník

Je běžné, že jedna nebo obě strany nesouhlasí s rozsudkem v jejich případě. Nesouhlasíte s rozsudkem soudu? Pak existuje možnost odvolat se proti tomuto verdiktu k odvolacímu soudu. Tato možnost se však nevztahuje na občanské věci s finančním zájmem nižším než 1,750 EUR. Souhlasíte místo toho s verdiktem soudu? Pak se stále můžete zapojit do řízení u soudu. Koneckonců, vaše protistrana se samozřejmě také může rozhodnout odvolat. Možnost odvolání je upravena v hlavě 7 nizozemského občanského zákoníku. Tato možnost je založena na zásadě řešení případu ve dvou případech: v prvním stupni obvykle u soudu a poté u odvolacího soudu. Předpokládá se, že řešení případu ve dvou případech zvyšuje kvalitu spravedlnosti a důvěru občanů ve výkon spravedlnosti. Odvolání má dvě důležité funkce: • Kontrolní funkce. Po odvolání požádejte soud, aby váš případ znovu a úplně přezkoumal. Soud proto kontroluje, zda soudce v prvním stupni správně zjistil skutkový stav, správně použil zákon a zda správně posoudil. Pokud ne, rozsudek soudu prvního stupně bude zrušen soudem • Opětovné uplatnění. Je možné, že jste v prvním stupni zvolili nesprávný právní základ, formulovali své prohlášení nedostatečně nebo poskytli příliš málo důkazů pro své prohlášení. U odvolacího soudu tedy platí zásada plné opravy. Soudní dvůr může nejen předložit všechny skutečnosti znovu k přezkoumání, ale vy jako strana, která podává odvolání, budete mít také příležitost napravit chyby, kterých jste se dopustili v prvním stupni. V rámci odvolání existuje také možnost zvýšit váš nárok.

Tom Meevis

Řídící partner / advokát

Naši firemní právníci jsou pro vás připraveni

Upozornění na výchozí nastavení

Nesplňuje někdo jejich dohody? Můžeme posílat upomínky a soudní spory

Náležitá péče

Dobré due diligence vyšetřování poskytuje jistotu. Pomůžeme vám

Akcionářská dohoda

Chtěli byste kromě svých stanov také stanovit vlastní pravidla pro své akcionáře? Požádejte nás o právní pomoc

"Chtěl jsem mít právníka, který je pro mě vždy připraven, dokonce i o víkendech."

Lhůta pro odvolání Pokud se rozhodnete pro odvolací řízení u soudu, musíte podat odvolání do určité lhůty. Délka tohoto období závisí na typu případu. Pokud se rozsudek týká rozsudku civilního soudu, máte tři měsíce od data rozsudku na podání odvolání. Museli jste projednávat souhrnná řízení v prvním stupni? V takovém případě se na odvolání k soudu vztahuje lhůta pouze čtyř týdnů. Zvažoval a soudil váš případ trestní soud? V takovém případě máte jen dva týdny po rozhodnutí odvolat se k soudu. Jelikož podmínky odvolání slouží právní jistotě, musí být tyto lhůty rovněž přísně dodržovány. Odvolací lhůta je tedy přísnou lhůtou. Nebude v této lhůtě podáno odvolání? Pak jdete pozdě, a proto nepřípustný. Pouze ve výjimečných případech lze podat odvolání po uplynutí lhůty pro odvolání. Může tomu tak být například v případě, že příčinou opožděného odvolání je vina samotného soudce, protože příkaz zaslal stranám příliš pozdě.
Řízení V rámci kasačního opravného prostředku je základní zásadou, že ustanovení týkající se prvního stupně se rovněž použijí na odvolací řízení. Odvolání je tedy zahájeno předvoláním ve stejné formě a se stejnými požadavky jako v prvním stupni. Dosud však není třeba uvádět důvody pro odvolání. Tyto důvody je třeba uvést pouze v prohlášení o stížnostech, kterými se předvolání řídí. Důvody kasačního opravného prostředku jsou všechny důvody, které musí navrhovatel předložit, aby bylo namístě zrušit napadené rozhodnutí soudu v prvním stupni. Části rozhodnutí, proti nimž nebyly vzneseny žádné důvody, zůstanou v platnosti a nebudou dále projednávány v odvolání. Tímto způsobem je debata o odvolání, a tedy i právní battel, omezená. Je proto důležité vznést odůvodněnou námitku proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni. V této souvislosti je důležité vědět, že takzvaný obecný důvod, jehož cílem je uvést spor do plného rozsahu rozsudku, nemůže a nebude úspěšný. Jinými slovy: důvody kasačního opravného prostředku musí obsahovat konkrétní námitku, aby bylo druhé straně v rámci obrany jasné, jaké jsou námitky přesně. Stížnost navazuje na žalobní odpověď. Žalovaný v odvolacím řízení může rovněž uplatnit důvody proti napadenému rozsudku a reagovat na oznámení stížností navrhovatelky. Vyjádření stížností a prohlášení o obhajobě obvykle končí výměnou názorů v odvolacím řízení. Po výměně písemností již není v zásadě dovoleno uvádět nové důvody, a to ani za účelem zvýšení nároku. Je proto stanoveno, že soudce již nemůže věnovat pozornost důvodům kasačního opravného prostředku, které byly předloženy po odvolání nebo obhajobě. Totéž platí pro zvýšení pohledávky. Výjimečně je však důvod přípustný i v pozdějším stádiu, pokud druhý účastník dal svolení, stížnost vyplývá z povahy sporu nebo po předložení písemných skutečností vznikla nová okolnost. Výchozím bodem po písemném kole v prvním stupni je vždy jednání před soudem. V odvolání existuje výjimka z této zásady: jednání před soudem je volitelné, a proto není běžné. Většinu případů proto soud obvykle urovná písemně. Obě strany však mohou požádat soud o projednání jejich případu. Pokud strana chce slyšet před odvolacím soudem, soud to musí povolit, pokud neexistují zvláštní okolnosti. V tomto rozsahu zůstává judikatura týkající se práva na odvolání. Posledním krokem v rámci odvolacího řízení je rozsudek. V tomto rozsudku odvolací soud uvede, zda byl předchozí rozsudek soudu správný. V praxi může stranám trvat až šest měsíců nebo déle, než budou čelit konečnému rozsudku odvolacího soudu. Jsou-li důvody navrhovatelky vyhověny, soud napadený rozsudek zruší a případ sám vyřeší.
Odvolání u správního soudu Nesouhlasíte s rozhodnutím správního soudu? Pak se můžete také odvolat. Pokud však jednáte o správním právu, je třeba mít na paměti, že v takovém případě se budete muset nejprve vypořádat s jinými pojmy. Obvykle existuje lhůta šesti týdnů od oznámení verdiktu správního soudce, během níž můžete podat odvolání. Budete také muset jednat s dalšími případy, na které se můžete obrátit v rámci odvolání. Na jaký soud se musíte obrátit, záleží na typu případu: • Zákon o sociálním zabezpečení a státních zaměstnancích. Případy týkající se sociálního zabezpečení a práva státních zaměstnanců jsou předmětem odvolání ústřední odvolací rady (CRvB) • Hospodářské správní právo a disciplinární soudnictví. Záležitosti týkající se mimo jiné zákona o hospodářské soutěži, zákona o poštovních službách, zákona o komoditách a zákona o telekomunikacích řeší odvolací odvolací senát pro podnikání (CBb). • Imigrační právo a další záležitosti. Ostatní případy, včetně případů přistěhovalectví, jsou řešeny v rámci odvolání správním oddělením Státní rady (ABRvS).
Po odvolání Zpravidla se strany řídí rozsudkem odvolacího soudu, a proto je jejich případ vyřešen odvoláním. Nesouhlasíte však s odvolacím soudním rozsudkem? Poté existuje možnost podat kasační opravný prostředek k nizozemskému nejvyššímu soudu do tří měsíců od rozsudku odvolacího soudu. Tato možnost se nevztahuje na rozhodnutí ABRvS, CRvB a CBb. Koneckonců prohlášení těchto orgánů obsahují konečná rozhodnutí. Není tedy možné napadnout tyto rozsudky. Pokud existuje možnost kasace, je třeba poznamenat, že neexistuje žádný prostor pro faktické posouzení sporu. Důvody kasace jsou také velmi omezené. Konec konců, kasaci lze podat pouze tehdy, pokud nižší soudy správně neuplatnily zákon. Je to postup, který může trvat roky a vyžaduje vysoké náklady. Je proto důležité dostat vše z odvolacího řízení. Law & More vám s tím rád pomůže. Konec konců, odvolání je složitý postup v jakékoli jurisdikci, který často zahrnuje hlavní zájmy. Law & More právníci jsou odborníky v trestním, správním i občanském právu a rádi vám pomohou v odvolacím řízení. Máte nějaké další otázky? Prosím kontaktujte Law & More.

Chceš vědět co Law & More může udělat pro vás jako advokátní kancelář v Eindhovenu?
Pak nás kontaktujte telefonicky +31 40 369 06 80 nebo pošlete e-mail na:

pan. Tom Meevis, obhájce Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
pan. Maxim Hodak, advokát ve společnosti & More - maxim.hodak@lawandmore.nl