Akt rezignace

Akt rezignace

Rozvod zahrnuje hodně

Řízení o rozvod se skládá z několika kroků. Které kroky je třeba podniknout, záleží na tom, zda máte děti a zda jste se předem dohodli na urovnání s vaším budoucím bývalým partnerem. Obecně je třeba dodržovat následující standardní postup. Nejprve je třeba předložit soudu žádost o rozvod. Může to být jednostranná žádost nebo společná žádost. U první možnosti partner předloží pouze petici. Pokud je podána společná petice, podáte petici vy a váš bývalý partner a dohodnete se na všech opatřeních. Tyto dohody můžete nechat uzavřít v rozvodové smlouvě u mediátora nebo právníka. V takovém případě nebude probíhat žádné soudní jednání, ale dostanete rozhodnutí o rozvodu. Po obdržení rozhodnutí o rozvodu si můžete nechat vyhotovit listinu o odstoupení od právníka. Listina o odstoupení je prohlášení, že jste vzali na vědomí rozhodnutí soudu o rozvodu vydané soudem a že se proti rozhodnutí neodvoláte, což znamená, že jej lze okamžitě zaregistrovat u obce. Podle zákona budete rozvedeni až poté, co bude rozhodnutí zapsáno do záznamů občanského stavu obce. Dokud nebude zaregistrováno rozhodnutí o rozvodu, jste stále formálně ženatý.

Akt rezignace

Po rozhodnutí soudu začíná v zásadě 3měsíční lhůta pro odvolání. V této lhůtě můžete podat odvolání proti rozhodnutí o rozvodu, pokud s ním nesouhlasíte. Pokud strany okamžitě souhlasí s rozhodnutím o rozvodu, může se tato lhůta 3 měsíců prodloužit. Důvodem je to, že rozhodnutí soudu lze zaregistrovat až po právoplatnosti rozsudku. Rozsudek nabývá právní moci až po uplynutí tříměsíční odvolací lhůty. Pokud však obě strany dohodu o rezignaci podepíší, vzdají se obou odvolání. Strany „rezignují“ na rozsudek soudu. Rozsudek je poté konečný a lze jej zaregistrovat, aniž byste museli čekat na tříměsíční období. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o rozvodu, je důležité nepodepsat listinu o odstoupení. Podepsání listiny proto není povinné. Po rozhodnutí soudu existují v oblasti rezignace následující možnosti:

 • Obě strany podepisují rezignaci:
  Účastníci řízení tím naznačují, že si nepřejí podat odvolání proti rozhodnutí o rozvodu. V tomto případě vyprší tříměsíční odvolací lhůta a rozvodové řízení je rychlejší. Rozvod lze okamžitě zaznamenat do záznamů o občanském stavu obce.
 • Jedna ze dvou stran podepíše rezignační akt, druhá nikoli. Ani on však nepodává odvolání:
  Možnost odvolání zůstává otevřená. Je třeba počkat na 3měsíční lhůtu pro odvolání. Pokud váš (budoucí) bývalý partner nakonec nepodá odvolání, může být rozvod s konečnou platností zaregistrován u obce i po 3 měsících.
 • Jedna ze dvou stran podepíše rezignaci, druhá strana podá odvolání:
  V tomto případě vstupuje řízení do zcela nové fáze a soud případ přezkoumá v rámci odvolání.
 • Žádná ze stran nepodepíše rezignaci, ale strany se ani neodvolají:
  Na konci tříměsíční odvolací lhůty musíte vy nebo váš právník zaslat rozhodnutí o rozvodu matrikárovi narození, sňatku a úmrtí ke konečné registraci v záznamech o osobním stavu.

Po uplynutí tříměsíční odvolací lhůty se rozhodnutí o rozvodu stává neodvolatelným. Jakmile se rozhodnutí stane neodvolatelným, musí být zapsáno do záznamů o osobním stavu do 3 měsíců. Pokud rozhodnutí o rozvodu nebude včas zaregistrováno, rozhodnutí zanikne a manželství nebude zrušeno!

Po uplynutí lhůty pro odvolání budete potřebovat listinu o nepodání žádosti o registraci rozvodu u obce. O tuto listinu o neuplatnění musíte požádat soud, který vydal rozsudek v rozvodovém řízení. V této listině soud prohlašuje, že se účastníci proti rozsudku neodvolali. Rozdíl oproti listině o rezignaci spočívá v tom, že po uplynutí lhůty pro podání odvolání je od soudu požadována listina o neuplatnění, zatímco listina o rezignaci musí být vyhotovena právníky účastníků před uplynutím lhůty pro odvolání.

O radu a radu během rozvodu se můžete obrátit na právníky rodinného práva z Law & More. Na Law & More chápeme, že rozvod a následné události mohou mít dalekosáhlé důsledky pro váš život. Proto přistupujeme osobně. Naši právníci vám také mohou pomoci v jakémkoli řízení. Právníci v Law & More jsou odborníci v oblasti rodinného práva a rádi vás, možná společně s partnerem, provedou rozvodem.

Law & More