Akt rezignace

Divorce involves a lot

The divorce proceedings consist of a number of steps. Which steps have to be taken depends on whether you have children and whether you have agreed in advance on a settlement with your future ex-partner. In general, the following standard procedure should be followed. First of all, an application for divorce must be submitted to the court. This can be a unilateral application or a joint application. With the first option, a partner only submits the petition. If a joint petition is made, you and your ex-partner submit the petition and agree on all the arrangements. You can have these agreements laid down in a divorce covenant by a mediator or lawyer. In that case there will be no court hearing, but you will receive a divorce decision. After receiving the divorce decision you can have a deed of resignation drawn up by a lawyer. A deed of resignation is a declaration that you have taken note of the divorce decision issued by the court and that you will not appeal against the decision, which means that it can be registered with the municipality immediately. You will only be divorced under the law once the decision has been entered in the municipality’s civil status records. As long as the divorce decision has not been registered, you are still formally married.

Akt rezignace

Po rozhodnutí soudu začíná v zásadě 3měsíční lhůta pro odvolání. V této lhůtě můžete podat odvolání proti rozhodnutí o rozvodu, pokud s ním nesouhlasíte. Pokud strany okamžitě souhlasí s rozhodnutím o rozvodu, může se tato lhůta 3 měsíců prodloužit. Důvodem je to, že rozhodnutí soudu lze zaregistrovat až po právoplatnosti rozsudku. Rozsudek nabývá právní moci až po uplynutí tříměsíční odvolací lhůty. Pokud však obě strany dohodu o rezignaci podepíší, vzdají se obou odvolání. Strany „rezignují“ na rozsudek soudu. Rozsudek je poté konečný a lze jej zaregistrovat, aniž byste museli čekat na tříměsíční období. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o rozvodu, je důležité nepodepsat listinu o odstoupení. Podepsání listiny proto není povinné. Po rozhodnutí soudu existují v oblasti rezignace následující možnosti:

 • Obě strany podepisují rezignaci:
  Účastníci řízení tím naznačují, že si nepřejí podat odvolání proti rozhodnutí o rozvodu. V tomto případě vyprší tříměsíční odvolací lhůta a rozvodové řízení je rychlejší. Rozvod lze okamžitě zaznamenat do záznamů o občanském stavu obce.
 • Jedna ze dvou stran podepíše rezignační akt, druhá nikoli. Ani on však nepodává odvolání:
  Možnost odvolání zůstává otevřená. Je třeba počkat na 3měsíční lhůtu pro odvolání. Pokud váš (budoucí) bývalý partner nakonec nepodá odvolání, může být rozvod s konečnou platností zaregistrován u obce i po 3 měsících.
 • Jedna ze dvou stran podepíše rezignaci, druhá strana podá odvolání:
  V tomto případě vstupuje řízení do zcela nové fáze a soud případ přezkoumá v rámci odvolání.
 • Žádná ze stran nepodepíše rezignaci, ale strany se ani neodvolají:
  Na konci tříměsíční odvolací lhůty musíte vy nebo váš právník zaslat rozhodnutí o rozvodu matrikárovi narození, sňatku a úmrtí ke konečné registraci v záznamech o osobním stavu.

Po uplynutí tříměsíční odvolací lhůty se rozhodnutí o rozvodu stává neodvolatelným. Jakmile se rozhodnutí stane neodvolatelným, musí být zapsáno do záznamů o osobním stavu do 3 měsíců. Pokud rozhodnutí o rozvodu nebude včas zaregistrováno, rozhodnutí zanikne a manželství nebude zrušeno!

Po uplynutí lhůty pro odvolání budete potřebovat listinu o nepodání žádosti o registraci rozvodu u obce. O tuto listinu o neuplatnění musíte požádat soud, který vydal rozsudek v rozvodovém řízení. V této listině soud prohlašuje, že se účastníci proti rozsudku neodvolali. Rozdíl oproti listině o rezignaci spočívá v tom, že po uplynutí lhůty pro podání odvolání je od soudu požadována listina o neuplatnění, zatímco listina o rezignaci musí být vyhotovena právníky účastníků před uplynutím lhůty pro odvolání.

O radu a radu během rozvodu se můžete obrátit na právníky rodinného práva z Law & More. Na Law & More chápeme, že rozvod a následné události mohou mít dalekosáhlé důsledky pro váš život. Proto přistupujeme osobně. Naši právníci vám také mohou pomoci v jakémkoli řízení. Právníci v Law & More jsou odborníci v oblasti rodinného práva a rádi vás, možná společně s partnerem, provedou rozvodem.

Share