Po vašem zatčení: vazba

Po vašem zatčení: vazba

Byl jste zatčen pro podezření z trestného činu? Poté vás policie obvykle předá na policejní stanici, aby prošetřila okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán, a jakou jste roli podezřelého. K dosažení tohoto cíle vás policie může zadržet až devět hodin. Čas mezi půlnocí a devátou hodinou ráno se nepočítá. Během této doby jste v první fázi vyšetřovací vazby.

Po vašem zatčení: vazba

Vazba je druhou fází vazby

Je možné, že devět hodin nestačí a policie potřebuje více času na vyšetřování. Rozhoduje státní zástupce, že byste měl (jako podezřelý) zůstat déle na policejní stanici kvůli dalšímu vyšetřování? Poté státní zástupce nařídí pojištění. Příkaz na pojištění však nemůže jednoduše vydat státní zástupce. Je to proto, že musí být splněna řada podmínek. Měly by například nastat následující situace:

  • policie se bojí nebezpečí úniku;
  • policie chce svědky konfrontovat nebo jim zabránit v ovlivňování svědků;
  • policie vám chce zabránit v zasahování do vyšetřování.

Kromě toho může být rozkaz vydán pouze tehdy, pokud jste podezřelí z trestného činu, pro který je povoleno předběžné řízení. Obecně platí, že vazba v přípravném řízení je možná v případě trestných činů, za které lze uložit trest odnětí svobody na čtyři a více let. Příkladem trestného činu, pro který je povoleno předsoudní řízení, je krádež, podvod nebo drogový trestný čin.

Pokud státní zastupitelství vydá příkaz k pojištění, policie vás může na policejní stanici zadržet s tímto příkazem, který zahrnuje trestný čin, z kterého jste podezřelý, na celkem tři dny, včetně nočních hodin. Kromě toho může být toto třídenní období v případě nouze prodlouženo o další tři dny. V souvislosti s tímto rozšířením musí být vyšetřovací zájem zvážen s vaším osobním zájmem jako podezřelého. Zájem o vyšetřování zahrnuje například strach z nebezpečí letu, další výslech nebo zabránění vám v překážení vyšetřování. Osobní zájem může zahrnovat například péči o partnera nebo dítě, zachování zaměstnání nebo okolnosti, jako je pohřeb nebo svatba. Celkově tedy může pojištění trvat maximálně 6 dní.

Proti vazbě nebo jejímu prodloužení nemůžete protestovat ani se proti ní odvolat. Jako podezřelý však musíte být předveden před soudce a vy můžete podat stížnost vyšetřujícímu soudci ohledně jakýchkoli nesrovnalostí při zatčení nebo vazbě. Před provedením tohoto postupu je rozumné poradit se s trestním právníkem. Nakonec, pokud jste ve vazbě, máte nárok na pomoc právníka. Oceňujete to? Pak můžete uvést, že chcete použít svého právníka. Policie se pak k němu přiblíží. Jinak obdržíte pomoc od právního zástupce. Váš právník pak může zkontrolovat, zda existují nějaké nesrovnalosti během zatčení nebo při pojištění a zda bylo ve vaší situaci povoleno prozatímní zadržení.

Kromě toho může právník upozornit na vaše práva a povinnosti během vyšetřovací vazby. Nakonec budete vyslechnuti během první i druhé fáze vyšetřovací vazby. Policie obvykle začíná řadou otázek týkajících se vaší osobní situace. V této souvislosti vás policie může požádat, abyste uvedli své telefonní číslo a své sociální sítě. Vezměte prosím na vědomí: jakékoli odpovědi, které na tyto „sociální“ otázky policie dáte, mohou být při vyšetřování použity proti vám. Policie se vás poté zeptá na trestné činy, o nichž se domnívá, že se vás mohou týkat. Je důležité, abyste věděli, že jako podezřelý máte právo nevypovídat a můžete jej také použít. Může být rozumné využít právo nevypovídat, protože ještě nevíte, jaké důkazy proti vám má policie v průběhu pojistné smlouvy. Přestože před těmito „obchodními“ otázkami je policie povinna vás upozornit, že na tyto otázky nemáte povinnost odpovídat, ne vždy se to stane. Advokát vás navíc může informovat o možných důsledcích využití práva nevypovídat. Využití práva mlčet není přece bez rizika. Více informací o tomto najdete také v našem blogu: Právo na mlčení v trestních věcech.

Pokud vypršela platnost (rozšířené) vazby, jsou k dispozici následující možnosti. Za prvé, státní zástupce může mít pocit, že pro účely vyšetřování již nemusíte být zadržováni. V takovém případě vám státní zástupce nařídí propuštění. Může se také stát, že se státní zástupce domnívá, že vyšetřování nyní pokročilo natolik, aby bylo možné přijmout konečné rozhodnutí o dalším průběhu událostí. Pokud státní zástupce rozhodne, že budete zadrženi déle, budete předvedeni před soudce. Soudce pak bude požadovat vaše zadržení. Soudce také určí, zda byste měli být jako podezřelý vzati do vazby. Pokud ano, jste také v další delší fázi vazby.

At Law & More, chápeme, že zatčení i vazba jsou významnou událostí a mohou mít pro vás dalekosáhlé důsledky. Je proto důležité, abyste byli dobře informováni o průběhu těchto kroků v trestním řízení a právech, která máte během doby, kdy jste ve vazbě. Law & More právníci jsou odborníci v oblasti trestního práva a rádi vám pomohou během vazby. Máte-li jakékoli další otázky týkající se vazby, obraťte se na právníky společnosti Law & More.

Law & More