Vše o vydělávání

Vše o vydělávání

Při prodeji podniku je třeba vzít v úvahu mnoho věcí. Jedním z nejdůležitějších a nejobtížnějších prvků je často prodejní cena. Zde se mohou vyjevit jednání, protože kupující není připraven dostatečně platit nebo není schopen získat dostatečné financování. Jedním z řešení, která lze za tímto účelem nabídnout, je dohoda o dohodě o výdělku. Jedná se o ujednání, při kterém kupující zaplatí část kupní ceny pouze poté, co bylo v určitém časovém období po datu transakce dosaženo jednoho nebo více konkrétních výsledků. Takové ujednání se také jeví jako vhodné dohodnout, pokud hodnota společnosti kolísá, a proto je obtížné stanovit kupní cenu. Kromě toho může být prostředkem k vyvážení alokace rizika transakce. To, zda je rozumné dohodnout se na systému výdělku, však silně závisí na konkrétních okolnostech případu a na tom, jak je tento systém výdělku vypracován. V tomto článku vám řekneme více o uspořádání výdělku a na co byste měli věnovat pozornost.

Vše o vydělávání

Podmínky

Ve výdělečném schématu je tedy cena udržována na nízké hodnotě v době samotného prodeje a pokud je během určité doby (obvykle 2-5 let) splněna řada podmínek, musí kupující zaplatit zbývající částku. Tyto podmínky mohou být finanční nebo nefinanční. Finanční podmínky zahrnují stanovení minimálního finančního výsledku (známého jako milníky). Mezi nefinanční podmínky patří například to, že prodávající nebo určitý klíčový zaměstnanec bude i nadále po určitou dobu po převodu pro společnost pracovat. Lze také myslet na konkrétní cíle, jako je získání určitého podílu na trhu nebo licence. Je velmi důležité, aby podmínky byly koncipovány co nejpřesněji (například pokud jde o účetnictví: způsob výpočtu výsledků). Koneckonců, toto je často předmětem pozdější diskuse. Dohoda o výdělku proto často kromě cílů a období stanoví i další podmínky, například to, jak by měl kupující v dané lhůtě jednat, řešení sporů, kontrolní mechanismy, informační povinnosti a způsob výplaty výplaty .

Závazek

Při dohodě o dohodě o výdělku často radíme být opatrní. Vize kupujícího a prodávajícího se může značně lišit. Kupující bude mít často dlouhodobější vizi než prodejce, protože ten chce na konci období dosáhnout maximálního výdělku. Pokud kupující a prodávající nadále pracují ve společnosti, může navíc vzniknout rozdíl v názorech. V rámci dohody o výdělku má tedy kupující obecně povinnost usilovat o to, aby prodávajícímu bylo toto maximální výdělky vyplaceno. Protože rozsah povinnosti vynaložit maximální úsilí závisí na tom, na čem se strany dohodly, je důležité o tom jasně dohodnout. Pokud kupující neuspěje ve svém úsilí, je možné, aby prodávající vyvodil vůči kupujícímu odpovědnost za škodu, která mu chybí, protože kupující nevyvinul dostatečné úsilí.

Výhody a nevýhody

Jak je popsáno výše, uspořádání výdělku může obsahovat některá úskalí. To však neznamená, že pro obě strany neexistuje žádný přínos. Například pro kupujícího je často snazší zajistit financování na základě dohody o výdělku z důvodu vytvoření nízké kupní ceny s následnou platbou. Kromě toho je často vhodná výdělečná cena, která odráží hodnotu podniku. Nakonec může být hezké, že bývalý majitel je stále zapojen do podnikání se svými odbornými znalostmi, i když to může také způsobit konflikt. Největší nevýhodou dohody o výdělku je, že poté často vznikají spory o interpretaci. Kromě toho může kupující také učinit rozhodnutí, která negativně ovlivní cíle v rámci jeho závazku úsilí. Tato nevýhoda o to více zdůrazňuje důležitost dobrého smluvního ujednání.

Protože je tak důležité správně vydělávat výdělky, můžete se kdykoli obrátit Law & More s vašimi otázkami. Naši právníci se specializují na oblast fúzí a akvizic a rádi vám pomohou. Můžeme vám pomoci při jednáních a rádi s vámi prozkoumáme, zda je dohoda o výdělku dobrou volbou pro prodej vaší společnosti. Pokud je to váš případ, rádi vám pomůžeme s legálním formováním vašich přání. Už jste skončili ve sporu ohledně dohody o výdělku? V takovém případě vám rádi pomůžeme s mediaci nebo asistencí v jakémkoli soudním řízení.

Law & More