Skutečnou otázkou není, zda si myslí stroje, ale zda muži

BF Skinner jednou řekl: „Skutečnou otázkou není, zda stroje myslí, ale zda muži“

Toto rčení je vysoce použitelné pro nový fenomén automobilu s vlastním řízením a pro způsob, jakým společnost s tímto produktem zachází. Například je třeba začít přemýšlet o vlivu samořízeného vozu na design nizozemské moderní silniční sítě. Z tohoto důvodu ministr Schultz van Haegen 23. prosince předložil nizozemské Sněmovně reprezentantů zprávu „Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen“ („Samojízdné vozy, zkoumání důsledků pro konstrukci silnic“). Tato zpráva mimo jiné popisuje očekávání, že bude možné vynechat značky a dopravní značení, navrhovat silnice jinak a vyměňovat si údaje mezi vozidly. Takto může samořídící vůz přispět k odstranění dopravních problémů.

Law & More