BF Skinner kdysi řekl: „Skutečnou otázkou není, zda stroje myslí, ale zda muži“…

BF Skinner jednou řekl: „Skutečnou otázkou není, zda si stroje myslí, ale zda ano.“ Toto přísloví je vysoce aplikovatelné na nový jev samohybného automobilu a na způsob, jakým společnost s tímto produktem jedná. Například je třeba začít přemýšlet o vlivu autovládacího vozu na návrh nizozemské moderní silniční sítě. Z tohoto důvodu ministr Schultz van Haegen předložil 23. prosince holandské sněmovně zástupců zprávu „Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen“ („Auta s vlastním pohonem, zkoumání dopadů na návrh silnic“). Tato zpráva mimo jiné popisuje očekávání, že bude možné vynechat značky a dopravní značení, navrhnout cesty odlišně a vyměňovat si údaje mezi vozidly. Tímto způsobem může vozidlo s vlastním pohonem přispět k odstranění dopravních problémů.

Share