Změny v pracovním právu

Změny v pracovním právu

Trh práce se neustále mění vlivem různých faktorů. Jedním z nich jsou potřeby zaměstnanců. Tyto potřeby vytvářejí třenice mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Spolu s nimi se proto musí změnit i pravidla pracovního práva. Od 1. srpna 2022 došlo v rámci pracovního práva k řadě důležitých změn. Skrz Zákon o implementaci směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, model zaměstnanosti se formuje do transparentního a předvídatelného trhu. Níže jsou jednotlivé změny popsány.

Předvídatelná pracovní doba

Od 1. srpna 2022, pokud jste zaměstnancem s nestandardní nebo nepředvídatelnou pracovní dobou, musíte si předem stanovit referenční dny a hodiny. To také stanoví následující. Zaměstnanci, kteří byli zaměstnáni alespoň 26 týdnů, mohou požádat o práci s předvídatelnějšími a jistějšími pracovními podmínkami. Pokud je ve společnosti zaměstnáno méně než 10 zaměstnanců, musí být do tří měsíců poskytnuta písemná a odůvodněná odpověď. Pokud je ve firmě více než 10 zaměstnanců, je tato lhůta jeden měsíc. Očekává se včasná odpověď od zaměstnavatele, jinak by mělo být žádosti vyhověno bez otázek.

Dále bude upravena výpovědní lhůta pro odmítnutí práce na čtyři dny před zahájením. To znamená, že jako zaměstnanec můžete odmítnout práci, pokud o to zaměstnavatel požádá méně než čtyři dny před nástupem do práce.

Právo na bezplatné povinné vzdělání/školení

Pokud se jako zaměstnanec chcete nebo potřebujete zúčastnit školení, musí váš zaměstnavatel uhradit veškeré náklady na toto školení, včetně dodatečných nákladů na studijní pomůcky nebo cestovní výdaje. Navíc musíte mít možnost zúčastnit se školení v pracovní době. Nová úprava od 1. srpna 2022 zakazuje sjednat v pracovní smlouvě doložku o nákladech na studium pro povinné školení. Od tohoto data platí tato pravidla i pro stávající smlouvy. Nezáleží přitom na tom, zda jste studium ukončili dobře či špatně nebo zda končí pracovní smlouva.

Co jsou povinné vzdělávací kurzy?

Školení odvozené z vnitrostátního nebo evropského práva spadá pod povinné školení. Zahrnuto je také školení, které vyplývá z kolektivní pracovní smlouvy nebo předpisu o právním postavení. Také školení, které je funkčně nezbytné nebo umožňuje pokračování v případě, že se funkce uvolní. Školicí kurz nebo vzdělání, které jako zaměstnanec musíte absolvovat pro získání odborné kvalifikace, automaticky nespadá do povinného školení. Hlavní podmínkou je, že zaměstnavatel je v rámci programu povinen nabízet zaměstnancům určité školení.

Doplňkové činnosti

Doplňkové činnosti jsou práce, které vykonáváte vedle činností v popisu práce, jako je pořádání firemních výletů nebo provozování vlastního podnikání. Tyto činnosti mohou být sjednány v pracovní smlouvě, ale mohou být i zakázány. Od začátku srpna 22 je pro uplatnění doložky o doplňkových činnostech vyžadováno objektivní odůvodnění. Příkladem objektivního ospravedlnění je situace, kdy se zapojíte do činností, které by mohly poškodit image organizace.

Rozšířená povinnost zveřejňování

Informační povinnost zaměstnavatele byla rozšířena o následující témata. Zaměstnanec musí být informován o:

 • Postup při ukončení pracovní smlouvy, včetně náležitostí, data ukončení a dat vypršení platnosti;
 • formy placené dovolené;
 • trvání a podmínky zkušební doby;
 • mzda včetně termínů, výše, složek a způsobu výplaty;
 • Právo na školení, jeho obsah a rozsah;
 • na co je zaměstnanec pojištěn a které orgány to spravují;
 • jméno nájemce v případě dočasné pracovní smlouvy;
 • podmínky zaměstnání, příspěvky a výdaje a vazby v případě přidělení z Nizozemska do jiné země EU.

Existuje rozdíl mezi lidmi s pevnou pracovní dobou a nepředvídatelnou pracovní dobou. Při předvídatelné pracovní době musí zaměstnavatel informovat o délce pracovní doby a platu za práci přesčas. S nepředvídatelnou pracovní dobou musíte být informováni

 • časy, kdy musíte pracovat;
 • minimální počet placených hodin;
 • mzdu za hodiny nad minimální počet pracovních hodin;
 • minimální čas pro svolání (nejméně čtyři dny předem).

Poslední změnou pro zaměstnavatele je, že již nejsou povinni určit jedno nebo více pracovních míst, pokud zaměstnanec nemá stálé pracoviště. Poté lze uvést, že si můžete sami určit své vlastní pracoviště.

Jako zaměstnanec nemůžete být znevýhodněni, když chcete vykonávat některý z těchto předmětů. K výpovědi pracovní smlouvy tedy nelze dojít ani z jednoho z těchto důvodů.

Kontakt

Máte dotazy týkající se pracovního práva? Pak neváhejte kontaktovat naše právníky na adrese info@lawandmore.nl nebo nám zavolejte na číslo +31 (0)40-3690680.

Law & More