Nizozemský systém vysoce kvalifikovaných migrantů 2018 - obrázek

Nizozemský systém vysoce kvalifikovaných migrantů 2018

Nizozemský trh práce se stává stále více mezinárodním. Počet mezinárodních zaměstnanců v nizozemských organizacích a podnicích roste. Pro lidi ze zemí mimo Evropskou unii je možné přijet do Nizozemska jako vysoce kvalifikovaný migrant. Co je však vysoce kvalifikovaný migrant? Vysoce kvalifikovaný migrant je vysoce vzdělaný cizinec se státní příslušností ze zemí mimo EU a ze Švýcarska, kteří chtějí vstoupit do Nizozemska, aby přispěli do naší znalostní ekonomiky.

Jaké jsou podmínky pro najímání vysoce kvalifikovaného migranta?

Pokud chce zaměstnavatel přivést do Nizozemska vysoce kvalifikovaného migranta, bude muset být uznávaným referentem. Aby se zaměstnavatel stal uznávaným referentem, bude muset podat žádost na imigrační a naturalizační službu (IND). Poté IND rozhodne, zda bude zaměstnavatel kvalifikován jako uznávaný referent. Uznání jako referent znamená, že IND považuje firmu za spolehlivého partnera. Uznání má různé výhody:

  • Zaměstnavatel může využít zrychleného přijímacího řízení pro vysoce kvalifikovaného migranta. Namísto tří až pěti měsíců má IND za cíl rozhodnout o žádosti do dvou týdnů. Pokud je k pobytu a zaměstnání zapotřebí povolení, bude to sedm týdnů.
  • Zaměstnavatel bude muset IND zaslat méně dokladů. V mnoha případech bude stačit individuální prohlášení. V něm zaměstnavatel uvádí, že zahraniční zaměstnanec splňuje všechny podmínky pro přijetí a pobyt v Nizozemsku.
  • Zaměstnavatel má v IND pevnou kontaktní adresu.
  • Kromě podmínky, že zaměstnavatel musí být uznán jako referent IND, existuje také podmínka minimální mzdy pro zaměstnavatele. Jedná se o minimální částku mzdy, kterou bude muset nizozemský zaměstnavatel platit neevropskému zaměstnanci.

Každoročně jsou tyto minimální mzdy upravovány s účinností od 1. ledna Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti na základě nejnovějších číselných údajů o mzdách podle kolektivní pracovní smlouvy zveřejněných Ústřední statistickou agenturou. Právním základem této roční změny je čl. 1d odst. 4 vyhlášky o provádění zákona o zaměstnanosti cizinců.

Od 1. ledna 2018 existují nové podmínky minimální mzdy, které musí zaměstnavatelé splnit, aby mohli využívat systém vysoce kvalifikovaných migrantů. Na základě informací Ústřední statistické agentury jsou částky oproti roku 1.85 navýšeny o 2017%.

Law & More