Každý potřebuje udržet Nizozemsko v digitální bezpečnosti

Cybersecuritybeeld Nederland 2017 říká, že každý musí udržet Nizozemsko v digitální bezpečnosti.

Je velmi těžké si představit náš život bez internetu. Usnadňuje nám to život, ale na druhou stranu přináší spoustu rizik. Technologie se rychle vyvíjejí a míra počítačové kriminality roste.

Kybernetická bezpečnost

Dijkhoff (zástupce státního tajemníka Nederlands) v Cybersecuritybeeld Nederland 2017 konstatuje, že nizozemská digitální odolnost není aktuální. Podle Dijkhoffa jsou všichni - vláda, podnikatel i občan - povinni chránit Nizozemsko digitálně v bezpečí. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru, investice do znalostí a výzkumu, vytvoření zvláštního fondu - to jsou nejdůležitější oblasti, na které se zaměřujeme, když hovoříme o kybernetické bezpečnosti.

Law & More