Změna nizozemské ústavy

Telekomunikace citlivé na soukromí jsou v budoucnu lépe chráněny

Dne 12. července 2017 nizozemský senát jednomyslně schválil návrh ministra vnitra a vztahů s Královstvím Plasterk, aby byla v blízké budoucnosti lépe chráněna soukromí e-mailů a jiných telekomunikací citlivých na soukromí. Článek 13 odst. 2 nizozemské ústavy stanoví, že utajení telefonních hovorů a telegrafní komunikace je nedotknutelné. Vzhledem k nedávnému ohromujícímu vývoji v odvětví telekomunikací je však třeba článek 13 odstavec 2 aktualizovat.

Nizozemská ústava

Návrh nového textu je následující: „každý má právo na respektování tajemství své korespondence a telekomunikací“. Byl zahájen postup pro změnu článku 13 nizozemské ústavy.

Law & More