Změna nizozemské ústavy: Telekomunikace citlivé na soukromí lépe chráněné v budoucnosti

Dne 12. července 2017 nizozemský senát jednomyslně souhlasil s návrhem ministra vnitra a vztahů s Ruskem Plasterkem, aby v blízké budoucnosti lépe chránil soukromí e-mailů a jiných telekomunikací citlivých na soukromí. Článek 13 odst. 2 nizozemské ústavy stanoví, že tajnost telefonních hovorů a telegrafní komunikace je nedotknutelná. Vzhledem k nedávnému ohromnému vývoji v odvětví telekomunikací je však třeba článek 13 odst. 2 aktualizovat. Návrh nového textu je následující: „Každý má právo na respektování utajení své korespondence a telekomunikací“. Byl zahájen postup ke změně článku 13 nizozemské ústavy.

2017 07--12

Share