Narcismus a rodinné právo

Narcismus je porucha osobnosti, která může mít hluboký a často destruktivní dopad na rodinné vztahy. Narcisté mohou zpočátku působit okouzlujícím a přesvědčivým dojmem, ale jejich skutečná povaha vyjde najevo, jakmile se k vám připoutá, například svatbou, dítětem. nebo společně budovaný podnik. Narcista jde dál a nikdy se nezmění. Chování narcisty se točí kolem sebeobohacování na úkor ostatních.

Po rozvodu to narcista vidí jako a významný ohrožení jejich image a kontroly, což často vede k rezistenci a komplikacím. Když je osoba s narcistickými rysy zapojena do rodinných záležitostí, jako je rozvod, problémy s výživným na děti nebo přístupová opatření, může to situaci značně zkomplikovat. to je základní chránit se a hledat vhodnou pomoc. Narcisté jsou často manipulativní a ovládající a postrádají empatii, což ztěžuje právní procesy. Na Law & More B.V., chápeme související výzvy a nabízíme odbornou právní pomoc k ochraně vašich práv.

Jak poznávášznarcista?

Charakteristika narcismu při rozvodu

 • Narcisté vždy obviňují druhého z rozvodu;
 • Projevují málo porozumění a empatie;
 • Nevyhýbají se konfliktům a mohou konflikty záměrně vytvářet;
 • Vykazují kontrolní chování;

Obecná charakteristika narcistů

 1. Oni lrád mluví o sobě a často přerušuje ostatní.
 2. Neberou společenské normy vážně a považují se za výjimky.
 3. Ignorují pocity jiných lidí a obracejí situace.
 4. Chtějí vypadat lépe než ostatní a skrývat své pravé já.
 5. Onijsou okouzlující, ale pustí tě, jakmile ztratí zájem.
 6. Jsou silnější tím, že ostatní znejistí.
 7. Onisnadno se urazí, nesnese kritiku a reaguje hněvem nebo rezervovaností.

Kontrolní seznam: Rozpoznejte narcistu

 • Nemá svědomí
 • Zažívá změny nálad
 • Nikdy není spokojený a často žárlí
 • Mohlo by to zničit vaši práci nebo podnikání
 • Nikdy nemá dost pozornosti
 • Používá tichou manipulaci a manipulaci
 • Nemůže být sám a dostává záchvaty vzteku
 • Manipuluje a podvádí
 • Lže přesvědčivě a vytváří argumenty bez důvodu
 • Je sebestředný a náchylný k závislosti
 • Špatně komunikuje a využívá děti jako pěšáky
 • Hraje lidi proti sobě a vždy obviňuje ostatní
 • Náhle tě opustit a používat tě, dokud budeš užitečný
 • Nemá žádné hodnoty a touží po moci
 • Ničí vaši emocionální pohodu

Co se stane s partnerem, který se chce rozvést s narcisem?

Při zvažování rozvodu s narcisem se můžete setkat s následujícími problémy:

 • Vyčerpání: emoční vypětí je velké.
 • Strach z budoucnosti: nejistota a nepředvídatelné chování způsobují úzkost.
 • Potřeba podpory
 • Touha osvobodit se: chcete přerušit závislý vztah.
 • Uvědomění si obtíží: proces je obtížný, ale se správnou pomocí je možný úspěch.

Výzvy rozvodu s narcisem

Rozvod je vždy hluboká událost. Když jeden z partnerů vykazuje narcistické rysy, situace se stává ještě složitější. Narcisté mohou být manipulativní, ovládající a často emocionálně nebo fyzicky násilní, což výrazně komplikuje rozvodové řízení. Narcisté mohou také falešně obviňovat, aby získali děti nebo potrestali druhou stranu. Narcisté mohou také využívat finanční zdroje jako způsob, jak si udržet moc nad druhou stranou v souvislosti s podporou dětí.

Náš přístup v právních případech týkajících se narcisty

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s řešením případů týkajících se narcismu.

Zde je několik způsobů, jak vám můžeme pomoci:

 1. Odborné právní poradenství: Nabízíme odborné poradenství ohledně vašich práv a nejlepší strategie pro orientaci ve složitých právních otázkách spojených s narcismem. Chápeme jedinečné výzvy, které tyto situace představují, a můžeme vám pomoci vybudovat solidní právní případ.
 2. Diskrétní podpora bez konzultace s bývalým partnerem: Chápeme, že někdy je lepší držet své právní kroky v tajnosti, zvláště pokud váš bývalý partner vykazuje narcistické rysy. Proto vás také můžeme informovat a poradit v pozadí. Získáte tak potřebné rady při urovnání rozvodu, aniž by bývalá partnerka věděla o vašem kontaktu na právníka.
 3. Ochrana a podpora: Pomáháme vám přijmout ochranná opatření proti manipulativnímu a kontrolnímu chování ze strany narcisty. To může zahrnovat získání ochranných příkazů k zajištění vaší bezpečnosti a bezpečnosti vašich dětí.
 4. Efektivní komunikace a vyjednávání: Pokud je možné dohodnout se po vzájemné dohodě, můžeme jako právníci pomoci. Výzkumy ukazují, že řešení konfliktu, které si sám zvolí, je často vnímáno jako nejspravedlivější. Právník může řídit proces konzultace a zajistit, aby byly obě strany vyslechnuty. Naši právníci jsou vyškoleni v řešení náročného chování a vědí, jak efektivně komunikovat a vyjednávat s narcistickými jedinci.
 5. Právní pomoc při řízení: Samozřejmě mohou nastat případy, kdy nebude možné dosáhnout smírné dohody o urovnání rozvodu. V některých případech pak musí soudce uvázat uzel. V takovém řízení nabízíme plnou právní pomoc, důrazně hájíme vaše zájmy a snažíme se o nejlepší možný výsledek.
 6. Shromažďování důkazů: Pomáháme shromažďovat a prezentovat důkazy o narcistickém chování, jako je manipulace, zneužívání nebo finanční kontrola. To může být zásadní v soudních řízeních, které posílí váš případ.

Jak vám pomůžeme s přehledností a strukturou

 • Analýza situace: Důkladně analyzujeme vaši situaci, abychom určili nejlepší přístup.
 • Vypracování plánu: společně s vámi vypracujeme podrobný plán, který zohledňuje všechny právní a osobní aspekty.
 • Diskrétní rada: Dáváme vám diskrétní rady a podporujeme vás na každém kroku, abyste se cítili dobře připraveni a váš bývalý partner nemusel vědět, že dostáváte právní pomoc.
 • Jasné a konkrétní dohody: vyhnout se manipulaci a diskusím v budoucnu.

Naše odborné znalosti ve věcech rodinného práva

At Law & More, máme hluboké zkušenosti a odborné znalosti v různých záležitostech rodinného práva, včetně:

 • rozvody: Dohled nad celým procesem včetně alimentů a opatrovnictví. Více informací na naší rozvodové stránce.
 • Poděkování dětem: Právní pokyny k uznávání před, během nebo po narození.
 • Popírání rodičovství: Pomoc s právním procesem odmítnutí rodičovství.
 • Opatrovnictví a adopce: Podpora při získávání opatrovnictví nebo řízení o adopci.
 • Odstranění a dohled: Právní pomoc v situacích vyhoštění nebo dohledu.
 • Mediace a alternativní řešení sporů: Usilujte o přátelská řešení, abyste se vyhnuli zdlouhavému řízení a snížili stres.

Narcismus v jiných oblastech práva

Ačkoli je narcismus často nejviditelnější v případech rodinného práva, může hrát roli i v jiných oblastech práva, některé příklady oblastí práva, ve kterých může narcismus hrát ještě větší roli:

 • Zákoník práce: Narcističtí zaměstnavatelé nebo kolegové mohou vytvářet nepřátelské pracovní prostředí, které vede k problémům, jako je šikana, diskriminace nebo neoprávněné propouštění. Pomáháme vám chránit vaše práva a podniknout příslušné právní kroky.
 • Smluvní právo: V obchodních vztazích se narcisté mohou snažit manipulovat nebo porušovat smluvní dohody. Poskytujeme právní podporu, abychom zajistili správné dodržování smluv a ochranu vašich obchodních zájmů.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Vypořádat se s narcismem v rodinném právu a dalších právních záležitostech může být extrémně náročné a emocionálně náročné. Na Law & More, chápeme složitost těchto situací a jsme připraveni vás podpořit odborným právním poradenstvím a efektivními právními strategiemi.

Jste zapletený do právního sporu s narcisem? Nabízíme vám osobní a oddanou podporu. Chcete se dozvědět více o vašich právech a jak vám můžeme pomoci? Pokud ano, kontaktujte nás. Náš tým zkušených právníků je připraven vám pomoci.

Law & More