V Nizozemsku se přikládá velký význam právu pracovníků na stávku ...

V Nizozemsku je velký důraz kladen na právo pracovníků na stávku. Nizozemští zaměstnavatelé musí tolerovat stávky, včetně negativních důsledků, které pro ně mohou mít, pokud jsou dodržena „pravidla hry“. Nizozemský ústřední odvolací senát rozhodl, že stávka by neměla ovlivnit výši dávky v nezaměstnanosti, aby se zajistilo, že zaměstnanci nebudou od užití tohoto práva odradeni. To znamená, že by denní stávka zaměstnance, na jejímž základě se vypočítává dávka v nezaměstnanosti, neměla být stávkou negativně ovlivněna.

11 04--2017

Share