Ne každá organizace vykonává své činnosti čestně…

Zákon o domě pro informátory

Ne každá organizace provádí své činnosti bezúhonně. Mnozí se však bojí zaznít poplach, nyní zkušenosti opakovaně ukázaly, že oznamovatelé nebyli vždy dostatečně chráněni. Zákon o domě pro oznamovatele, který vstoupil v platnost v červenci 2016, měl toto změnit a stanovit pravidla pro hlášení zanedbání povinností v organizacích s více než 50 zaměstnanci. Zákon je v zásadě postaven na zaměstnavateli a zaměstnanci. Jiným způsobem, než je tomu v pracovním právu, jsou tyto pojmy vykládány široce ve světle zákona. Proto se na tato pravidla vztahují i ​​nezávislí pracovníci.

22-02-2017

Law & More