kategorie: Blog Novinky

Plánujete prodej své společnosti?

Amsterdamský odvolací soud

Pak je moudré požádat o radu ohledně povinností ve vztahu k podnikové radě vaší společnosti. Tímto způsobem se můžete vyhnout potenciální překážce procesu prodeje. V nedávném rozhodnutí odvolacího soudu v Amsterodamu divize Enterprise rozhodla, že prodávající právnická osoba a její akcionáři porušili svou povinnost péče vůči podnikové radě prodané společnosti. Prodávající právnická osoba a její akcionáři neposkytli včasné a dostatečné informace podnikové radě, nezapojili zaměstnaneckou radu do hledání poradenství při vydávání úkolů znalců a nekonzultovali s radou zaměstnanců včas a předem na žádost o radu. Rozhodnutí o prodeji společnosti proto nebylo přijato přiměřeně. Rozhodnutí a jeho důsledky musí být zrušeny. Toto je nežádoucí a zbytečná situace, které bylo možné zabránit.

2018 01--12

Share