Rychlý rozvod: jak to děláte?

Rychlý rozvod: jak to děláte?

Rozvod je téměř vždy emocionálně náročná událost. Zásadní rozdíl však může mít to, jak rozvod probíhá. V ideálním případě by každý chtěl mít rozvod co nejrychleji za sebou. Ale jak to udělat?

Tip 1: Předcházejte hádkám s bývalým partnerem

Nejdůležitějším tipem, pokud jde o rychlý rozvod, je vyhnout se hádkám s bývalým partnerem. Ve většině případů se mnoho času ztratí vzájemným bojem. Pokud spolu bývalí partneři dobře komunikují a udrží své emoce do určité míry na uzdě, může rozvod probíhat podstatně rychleji. Nejen, že to ušetří spoustu času a energie vynaložené na vzájemný boj, ale také to znamená, že soudní řízení kolem rozvodu běží rychleji.

Tip 2: Navštivte právníka společně

Když se bývalí partneři mohou dohodnout, mohou si společně najmout jednoho právníka. Tímto způsobem nepotřebujete oba svého vlastního právníka, ale společný právník může ujednání o rozvodu zahrnout do rozvodové smlouvy společného právníka. Vyhnete se tak dvojím nákladům a ušetříte spoustu času. Pokud totiž dojde ke společné žádosti o rozvod, nemusíte se obracet na soud. Na druhou stranu jde o případ, kdy si obě strany najmou vlastního právníka.

Kromě toho existuje řada věcí, které si vy a váš bývalý partner můžete připravit, než si najmete právníka, abyste ušetřili ještě více času a peněz:

  • Prodiskutujte předem se svým bývalým partnerem, jaká opatření děláte, a dejte je na papír. Některé záležitosti tak není třeba s advokátem dlouze projednávat a advokát stačí tyto dohody zahrnout do rozvodové smlouvy;
  • Již můžete provést inventuru zboží k rozdělení. Myslete nejen na majetek, ale i na případné dluhy;
  • Zařiďte si co nejvíce ohledně nemovitosti, jako je notář, hypotéka, ocenění a případná koupě nového bydlení.

Tip 3: Zprostředkování

Pokud se vám nepodaří dosáhnout dohody o rozvodu s bývalým partnerem, je rozumné zavolat si mediátora. Úkolem mediátora při rozvodu je vést rozhovor mezi vámi a vaším bývalým partnerem jako nestrannou třetí stranou. Prostřednictvím mediace se hledají řešení, na kterých se obě strany dohodnou. To znamená, že nejste na opačných stranách plotu, ale spolupracujete na řešení konfliktů a dosažení rozumných dohod. Když najdete řešení společně, mediátor dá přijatá opatření na papír. Poté se vy a váš bývalý partner můžete poradit s právníkem, který pak může dohody zahrnout do rozvodové smlouvy.

Law & More