Vzor dopisu o mzdovém nároku

Vzor dopisu o mzdovém nároku

Když jste jako zaměstnanec vykonal práci, máte nárok na mzdu. Specifikace týkající se výplaty mzdy jsou upraveny v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnavatel nevyplácí mzdu (včas), je v prodlení a můžete podat mzdový nárok.

Kdy podat mzdový nárok?

Důvodů, proč zaměstnavatel odmítá vyplácet mzdu, je několik. Za prvé, může jít o platební neschopnost zaměstnavatele. V tomto případě zaměstnavatel nemá peníze na výplatu mzdy. Mzdový nárok v tomto případě nebude řešením. V této situaci je lepší podat na zaměstnavatele návrh na konkurz.

Dále může pracovní smlouva obsahovat i doložku o vyloučení platu. To znamená, že nedostanete zaplaceno za hodiny, které jste neodpracovali. Za tyto hodiny pak také nemůžete požadovat mzdu.

Hlavním pravidlem při určování, zda lze uplatnit mzdový nárok, je, že máte nárok na mzdu výměnou za vykonanou práci. Pokud nebyla vyplacena žádná mzda, je pravděpodobné, že mzdová žádost bude úspěšná.

Nemoc

I v případě nemoci je zaměstnavatel povinen (s výjimkou čekacích dnů) nadále vyplácet mzdu. Tato povinnost platí po dobu 2 let od 1e den nahlášení nemoci. Zaměstnavatel přitom nesmí přestat vyplácet mzdu. Pokud se tak stane, můžete podat mzdovou žádost. Zde však může nastat výjimka pro první dva ‚nemocné‘ dny. Tak tomu je, pokud je pojem „čekací dny“ obsažen v pracovní smlouvě nebo CAO. To znamená, že v prvních 2 dnech od nahlášení nemoci není zaměstnavatel povinen vyplácet mzdu. Po tyto 2 dny pak nemůžete požadovat mzdu.

Propuštění

Také v případě výpovědi je zaměstnavatel povinen pokračovat ve výplatě mzdy až do dne, který předchází účinnosti výpovědi. Tato povinnost platí i v případě, že jste jako zaměstnanec do dne výpovědi pozastaven, a do té doby tedy nevykonáváte žádnou práci. Pokud vám zaměstnavatel odmítne vyplatit mzdu za období do data výpovědi, můžete podat mzdovou žádost.

Vzor dopisu o mzdovém nároku

Máte vzhledem k výše uvedenému nárok na mzdový nárok? Pokud ano, kontaktujte nejprve svého zaměstnavatele (telefonicky) a zeptejte se, zda mzdu ještě převede. Stále není uhrazena dlužná částka? Poté můžete zaměstnavateli zaslat mzdový list. V tomto dopise dáváte svému zaměstnavateli (obvykle) 7 dní na to, aby ještě vyplatil mzdu.

Pozor, pokud do 5 let neuplatníte nárok na vrácení mzdy, nárok bude promlčen! Je tedy rozumné podat mzdový nárok včas.

K tomuto účelu můžete použít náš vzorový dopis:

Vaše jméno

Adresa

PSČ a město

Na

Jméno zaměstnavatele

Adresa

PSČ a město

Předmět: dopisní mzdový nárok

Vážený pane/paní [jméno zaměstnavatele],

Od [datum zaměstnání] jsem zaměstnán u [jméno společnosti] na základě pracovní smlouvy. Jsem zaměstnán na [počet hodin] za týden na pozici [pozice].

Tímto dopisem si Vás dovoluji informovat, že jsem do dnešního dne neobdržel mzdu za období od [datum] až [datum]. Z tohoto důvodu Vám zasílám svou žádost o mzdový nárok.

Po telefonickém kontaktování jste nepokračovali v platbě. Mzda měla být podle pracovní smlouvy vyplacena dne [datum], ale to se nestalo. Jste tedy [dny/měsíce] v prodlení s platbou a nedoplatky mzdy se zvýšily na [částka].

Žádám a případně vyzývám k převodu dlužné mzdy neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne tohoto dopisu, na [číslo účtu] a poslat mi výplatní pásky za [měsíc(y)].

V případě nezaplacení v uvedené lhůtě požadujem zákonné navýšení (§ 7:625 občanského zákoníku) a zákonný úrok.

Čeká na vaši odpověď,

[Tvé jméno]

[Podpis]

Máte po přečtení tohoto blogu ještě dotazy k podání mzdového nároku nebo dotazy k postupu při uplatnění mzdy? Pokud ano, kontaktujte nás. Náš pracovní právníci rádi vám pomohou!

Law & More