Výpovědní podmínky v pracovní smlouvě

Výpovědní podmínky v pracovní smlouvě

Jedním ze způsobů ukončení pracovní smlouvy je zadání rozvazovací podmínky. Za jakých podmínek však může být rozvazovací podmínka obsažena v pracovní smlouvě a kdy pracovní smlouva po naplnění této podmínky končí?

Co je to rezoluční stav? 

Při sepisování pracovní smlouvy platí pro strany smluvní volnost. To znamená, že strany samy mohou určit, co je součástí dohody. Existuje například možnost mít v pracovní smlouvě rozvazovací podmínku.

Rezolutivní podmínka znamená, že do smlouvy je zahrnuto ustanovení obsahující událost nebo podmínku. Dojde-li k této události nebo nastane-li podmínka, pracovní smlouva ze zákona končí. To znamená, že smlouva končí bez nutnosti výpovědi nebo zrušení.

Při použití rezoluční podmínky musí být nejistý že podmínka nabude účinnosti. Nestačí tedy, že je již jisté, že podmínka nabude účinnosti, ale pouze to, že se teprve určuje doba, kdy nabude účinnosti.

Do jaké pracovní smlouvy lze zahrnout rozvazovací podmínku?

U pracovní smlouvy na dobu neurčitou může být zahrnuta rozvazující podmínka. Pracovní smlouva trvá nadále (aniž by nabyla účinnosti rozvazovací podmínka) na dobu neurčitou. Teprve po naplnění rozhodné podmínky pracovní smlouva ze zákona končí.

Totéž platí pro pracovní smlouvu na dobu určitou. Do smlouvy může být zahrnuta rezoluční podmínka. Pracovní smlouva existuje jako řádná smlouva (bez zadání rozhodné podmínky) po dobu trvání smlouvy. Teprve po naplnění rozhodné podmínky pracovní smlouva ze zákona končí.

Příklady rezoluční podmínky

Příkladem rezoluční podmínky je získání diplomu. Zaměstnavatel může mít například povinnost zaměstnávat zaměstnance s určitým diplomem. V takovém případě může pracovní smlouva obsahovat rozvazující podmínku, že zaměstnanec musí mít diplom v určité lhůtě. Pokud v této lhůtě diplom nezíská, pracovní smlouva ze zákona končí.

Dalším příkladem je držení řidičského průkazu. Odebráním řidičského průkazu taxislužby, které má jako rozvazující podmínka v jeho pracovní smlouvě, ze zákona končí.

Posledním příkladem je povinnost poskytnout prohlášení VOG. Na některých pozicích (jako jsou učitelé, asistenti pedagoga a zdravotní sestry) je osvědčení o bezúhonnosti vyžadováno zákonem.

Do pracovní smlouvy pak může být zahrnuto, že zaměstnanec je povinen v určité lhůtě vystavit VOG. Neplní to zaměstnanec? Pak pracovní smlouva ze zákona končí.

Jaké jsou požadavky pro zahrnutí rezoluční podmínky?

Rozvazující podmínka může být součástí pracovní smlouvy pouze za určitých podmínek.

  • Za prvé, podmínka musí být objektivně určitelná. Každému musí být jasné, kdy rezoluční podmínka nabyla účinnosti. Neměl by zde být prostor pro pohled zaměstnavatele (např. pracovní smlouva končí ze zákona, pokud zaměstnanec neplní své povinnosti).
  • Za druhé, podmínka nesmí porušovat zákazy výpovědi podle zákona o výpovědi (např. předpoklad nesmí znít: pracovní smlouva končí ze zákona v případě těhotenství nebo nemoci).
  • Za třetí, musí být jisté, že k tomuto stavu dojde. Nemělo by se tedy stát, že je předpoklad, že stav nastane, a nejasný je pouze čas vzniku.
  • A konečně, zaměstnavatel musí rezoluční podmínku uplatnit ihned, jakmile nastane. Neplatí tedy žádná výpovědní lhůta.

Máte další otázky v souvislosti s rezoluční podmínkou nebo obecné otázky týkající se an zaměstnanecká smlouva a chcete získat radu? Pokud ano, kontaktujte nás. Naši pracovní právníci vám rádi pomohou!

Law & More