Výhody a nevýhody smlouvy o nulových hodinách

Výhody a nevýhody smlouvy o nulových hodinách

Pro mnoho zaměstnavatelů je atraktivní nabídnout zaměstnancům smlouvu bez pevné pracovní doby. V této situaci je na výběr mezi třemi formami smluv na zavolání: smlouvou na zavolání s předběžnou dohodou, smlouvou min-max a smlouvou na nula hodin. Tento blog se bude zabývat poslední variantou. Konkrétně, co znamená smlouva na nula hodin pro zaměstnavatele i zaměstnance a jaká práva a povinnosti z ní plynou?

Co je smlouva na nula hodin

U smlouvy na nula hodin je zaměstnanec zaměstnán u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy, ale nemá stanovenou pracovní dobu. Zaměstnavatel může zaměstnance kdykoli zavolat. Vzhledem k flexibilní povaze smlouvy na nula hodin se práva a povinnosti liší od běžné pracovní smlouvy (na (ne)určitou dobu).

Práva a povinnosti

Zaměstnanec je povinen dostavit se na výzvu zaměstnavatele do práce. Na druhou stranu je zaměstnavatel povinen dát zaměstnanci písemnou výpověď alespoň 4 dny předem. Volá zaměstnavatel zaměstnanci v kratší lhůtě? Pak na to nemusí reagovat.

Obdobná lhůta platí, když zaměstnavatel zaměstnance vyzval, ale to již není nutné. V takovém případě musí zaměstnavatel zaměstnance zrušit 4 dny předem. Pokud tento termín nedodrží (a zruší zaměstnance např. 3 dny předem), je povinen vyplatit mzdu za hodiny, které byly zaměstnanci rozvrženy.

Důležitá je také délka hovoru. Pokud je zaměstnanec povolán na méně než 3 hodiny v kuse, má nárok na mzdu alespoň 3 hodiny. Z tohoto důvodu nikdy nevolejte svému zaměstnanci na zavolání méně než 3 hodiny.

Předvídatelný pracovní vzorec

Od 1. srpna 2022 budou mít pracovníci se smlouvami na nula hodin více práv. Pokud je zaměstnanec zaměstnán 26 týdnů (6 měsíců) na základě smlouvy na nula hodin, může zaměstnavateli podat žádost o předvídatelné hodiny. Ve společnosti s <10 zaměstnanci musí na tuto žádost odpovědět písemně do 3 měsíců. Ve firmě s >10 zaměstnanci musí odpovědět do 1 měsíce. Pokud nepřijde žádná odpověď, požadavek je automaticky přijat.

Pevné hodiny

V případě, že zaměstnanec na smlouvu na nula hodin byl zaměstnán alespoň 12 měsíců, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nabídnout pevně stanovený počet hodin. Tato nabídka musí být (alespoň) ekvivalentní průměrnému počtu hodin odpracovaných v daném roce.

Zaměstnanec není povinen tuto nabídku přijmout a může se také rozhodnout dodržet smlouvu na nula hodin. Pokud tak zaměstnanec učiní a poté je zaměstnán další rok na smlouvu na nula hodin, jste opět povinni předložit nabídku.

Nemoc

I v době nemoci má zaměstnanec na smlouvu na nula hodin určitá práva. Pokud zaměstnanec onemocní v době pracovní pohotovosti, dostane za sjednanou dobu pracovní pohotovosti minimálně 70 % mzdy (pokud je nižší než minimální mzda, pobírá zákonnou minimální mzdu).

Zůstává zaměstnanec se smlouvou na nula hodin nemocný i po skončení pracovní doby? Pak už nemá nárok na mzdu. Zaměstnavatel se mu pak již neozývá, i když je zaměstnán alespoň 3 měsíce? Pak si někdy ještě zachová nárok na mzdu. Může tomu tak být například v důsledku existence pracovní pohotovosti, která vyplývá z předpokladu, že byl stanoven pevný pracovní režim.

Ukončení smlouvy na nula hodin

Zaměstnavatel nemůže ukončit smlouvu na nula hodin jen tím, že už zaměstnanci nezavolá. Je to proto, že smlouva tímto způsobem prostě nadále existuje. Jako zaměstnavatel můžete smlouvu ukončit pouze ze zákona (protože pracovní smlouva na dobu určitou skončila) nebo řádnou výpovědí či zrušením. To lze provést vzájemným souhlasným propuštěním prostřednictvím dohody o narovnání, například.

Postupné smlouvy

Když zaměstnavatel uzavře smlouvu na nula hodin se stejným zaměstnancem pokaždé na dobu určitou a po ukončení této smlouvy uzavře novou smlouvu na dobu určitou, vystavuje se riziku, že nastanou pravidla řetězce smluv. do hry.

V případě 3 po sobě jdoucích smluv, kde jsou intervaly (období, kdy zaměstnanec nemá smlouvu) pokaždé kratší než 6 měsíců, se poslední smlouva (třetí) automaticky převede na smlouvu na dobu neurčitou (bez data ukončení).

Řetězové pravidlo platí i v případě, kdy je se zaměstnancem uzavřena více než 1 smlouva v intervalu do 6 měsíců a doba trvání těchto smluv přesahuje 24 měsíců (2 roky). Poslední smlouva se pak také automaticky převede na smlouvu na dobu neurčitou.

Jak vidíte, smlouva na nula hodin je na jedné straně pohodlným a příjemným způsobem, jak zaměstnavatelé nechat zaměstnance pracovat flexibilně, na druhou stranu je s ní spojeno mnoho pravidel. Pro zaměstnance je navíc smlouva s nulovou pracovní dobou jen málo výhod.

Máte po přečtení tohoto blogu stále dotazy ohledně smluv s nulovou pracovní dobou nebo jiných forem smluv na zavolání? Pokud ano, kontaktujte nás. Náš pracovní právníci rádi vám dále pomohou.

Law & More