Co je to etické podnikání

Etické podnikání je podnikání, které bere v úvahu dopad svých akcí, produktů a služeb na životní prostředí, lidi a zvířata. To zahrnuje konečný produkt nebo službu, jejich původ a způsob jejich výroby a distribuce.

Law & More B.V.