Důvody k rozvodu

Pokud rozvod po vzájemné dohodě nepřichází v úvahu, můžete zvážit jednostranné zahájení rozvodového řízení z důvodu nenapravitelného narušení manželství. Manželství je nenapravitelně narušeno, když je pokračování společného soužití mezi manželi a jeho obnovení z důvodu tohoto narušení přiměřeně nemožné. Konkrétními skutečnostmi naznačujícími nenapravitelné narušení manželství mohou být například cizoložství nebo společné bydlení v manželském domě.

Law & More B.V.