Žádná chyba rozvod

Rozvodem bez zavinění je rozvod, při kterém zrušení manželství nevyžaduje prokázání provinění některou ze stran. Zákony upravující rozvod bez zavinění umožňují rodinnému soudu rozvod na základě návrhu kterékoli ze stran manželství, aniž by po navrhovateli požadovali důkazy o tom, že se žalovaný dopustil porušení manželské smlouvy. Nejčastějším důvodem, proč k rozvodům bez zavinění dochází, jsou nepřekonatelné rozdíly nebo konflikt osobnosti, což znamená, že pár nebyl schopen své rozdíly vyřešit.

Law & More B.V.