Důchodový rozvod

V případě rozvodu máte oba nárok na polovinu důchodů vašich partnerů. To je uvedeno v zákoně. Týká se pouze důchodu, který vám vznikl během manželství nebo registrovaného partnerství. Toto rozdělení se nazývá „vyrovnání důchodu“. Pokud chcete důchod rozdělit jinak, můžete se na tom dohodnout. Můžete si nechat notáře zapsat tyto smlouvy do své předmanželské smlouvy nebo dohody o partnerství, nebo můžete nechat právníka nebo mediátora, aby tyto dohody zapsal do rozvodové smlouvy. Toto je dokument obsahující všechny dohody, jako je rozdělení vašich věcí, bydlení, důchod, dluhy a způsob vyřizování výživného. Můžete také zvolit jiné rozdělení. V takovém případě kompenzujete svůj nárok na důchod jinými právy. Pokud například dostáváte větší část svého důchodu, můžete si zvolit, že budete dostávat od svého manžela méně výživného.

Law & More B.V.