Jaké jsou různé typy práva

I když existuje mnoho různých typů zákonů, které lze studovat a zvážit, je často nejsnadnější je rozdělit do dvou základních kategorií: veřejné právo a soukromé právo. Veřejné zákony jsou ty, které stanoví vláda za účelem lepší organizace a regulace chování občanů, což často zahrnuje trestní zákony a ústavní zákony. Soukromé zákony jsou ty, které vznikly za účelem regulace obchodních a soukromých dohod mezi jednotlivci, obvykle včetně zákonů o občanskoprávních deliktech a majetkových zákonech. Protože právo je tak širokým principem, bylo právo rozděleno do pěti oblastí práva; ústavní právo, správní právo, trestní právo, občanské právo a mezinárodní právo.

Share