Co dělá právník

Advokát má licenci k výkonu advokacie a je povinen dodržovat zákon a zároveň chránit práva svých klientů. Mezi povinnosti běžně spojené s právníkem patří: poskytování právního poradenství a poradenství, průzkum a shromažďování informací nebo důkazů, vypracovávání právních dokumentů týkajících se rozvodů, závětí, smluv a transakcí s nemovitostmi a stíhání nebo obhajoba u soudu.

Law & More B.V.