Právník nebo právník je osoba, která vykonává advokacii. Práce právníka zahrnuje praktické uplatnění abstraktních právních teorií a znalostí při řešení konkrétních individualizovaných problémů nebo při prosazování zájmů těch, kteří si k poskytování právních služeb najímají právníky.

Share