Co je přidružený právník

Advokát je právník a zaměstnanec advokátní kanceláře, který nemá jako společník majetkovou účast.

Share