Co je doporučený dopis

Doporučený dopis je dopis, který je po celou dobu zaznamenáván a sledován v poštovním systému a pro jeho doručení vyžaduje pošťák podpis. Mnoho smluv, jako jsou pojistné smlouvy a právní dokumenty, uvádí, že oznámení musí být ve formě doporučeného dopisu. Registrací dopisu má odesílatel právní dokument, který naznačuje, že oznámení bylo doručeno.

Share