Nizozemský soudní systém inovuje. Od 1. března 2017 bude…

Nizozemský soudní systém se inovuje. Od 1. března 2017 bude možné digitální soudní spory u nizozemského nejvyššího soudu ve věcech občanských nároků. V podstatě zůstává kasační postup stejný. Bude však možné zahájit řízení online (druh digitálního předvolání) a digitální výměnu dokumentů a informací. To vše je způsobeno vstupem nových právních předpisů v oblasti kvality a inovací (KEI) v platnost.

09-02-2017

Law & More