POTŘEBA ZAMĚSTNANECKÉ SMLOUVY?
ŽÁDÁTE O PRÁVNÍ POMOC

NAŠI PRÁVNÍ PŘEDPISY JSOU SPECIÁLNÍMI V PRÁVNÍCH PRÁVECH

Kontrolovány Průhledná.

Kontrolovány Osobní a snadno dostupné.

Kontrolovány Vaše zájmy na prvním místě.

Snadno přístupný

Snadno přístupný

Law & More je k dispozici od pondělí do pátku
od 08:00 do 22:00 a o víkendech od 09:00 do 17:00

Dobrá a rychlá komunikace

Dobrá a rychlá komunikace

Naši právníci poslouchají váš případ a přijdou
s vhodným akčním plánem

Osobní přístup

Osobní přístup

Naše pracovní metoda zajišťuje, že 100% našich klientů
doporučujeme a že jsme průměrně hodnoceni známkou 9.4

Zaměstnanecká smlouva

Pracovní smlouva je písemná smlouva obsahující všechny dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Smlouva obsahuje všechna práva a povinnosti pro obě strany.

Někdy může existovat nejasnost ohledně toho, zda existuje pracovní smlouva. Podle zákona je pracovní smlouva dohodou, podle které jedna strana, zaměstnanec, se zavazuje vykonávat práci po určitou dobu ve službách druhé strany, zaměstnavatele, a za tuto práci dostává platbu. V této definici se rozlišuje pět hlavních prvků:

 • zaměstnanec musí vykonávat práci;
 • zaměstnavatel musí za práci platit mzdu;
 • práce musí být vykonávána po určitou dobu;
 • musí existovat vztah autority;
 • zaměstnanec musí práci provést sám.

Tom Meevis obrázek

Tom Meevis

VEDOUCÍ PARTNER / ADVOKÁT

tom.meevis@lawandmore.nl

Advokátní kancelář v Eindhoven a Amsterdam

Firemní právník

"Law & More Právníci
jsou zapojeni a umí se vcítit
s problémem klienta“

Druhy pracovních smluv

Existují různé typy pracovních smluv a typ závisí na pracovním vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nebo smlouvu na dobu neurčitou.

Pracovní smlouva na dobu určitou

V případě pracovní smlouvy na dobu určitou je pevně stanoveno datum ukončení smlouvy. Další možností je, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli na vstupu do pracovního poměru na určitou dobu, například na dobu trvání určitého projektu. Po ukončení projektu se smlouva automaticky ukončí.

Co o nás říkají klienti

[show-testimonials orderby='menu_order' order='DESC' limit='1′ pagination='on' layout='grid' options='theme:none,info-position:info-below,text-alignment:center, sloupce:1,filtr:žádný,hodnocení:zapnuto,obsah-citátu:krátký,charlimitextra:(…),zobrazit-obrázek:zapnuto,velikost-obrazu:ttshowcase_small,obrazek-tvar:kruh,obrázkový-efekt:žádný,obrázek- link:on']

Naši právníci jsou připraveni vám pomoci:

Office Law & More

Zaměstnavatel může zaměstnanci nabídnout pracovní smlouvu na dobu určitou maximálně třikrát po dobu až 24 měsíců. Pokud mezi pracovními smlouvami na dobu určitou existuje období, během něhož neexistuje žádná pracovní smlouva, a toto období má maximálně 6 měsíců, pak se doba mezi těmito smlouvami počítá do výpočtu 24měsíčního období.

Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou

Pracovní smlouva na dobu určitou končí zákonem. To znamená, že smlouva eautomaticky končí v dohodnutém čase, aniž by bylo nutné podniknout žádné kroky. Zaměstnavatel musí zaměstnance písemně informovat jeden měsíc předem, zda bude pracovní smlouva prodloužena, a pokud ano, za jakých podmínek. Pracovní smlouva na dobu určitou však musí být ukončena, pokud se strany na tom dohodly nebo pokud to vyžaduje zákon.

Pracovní smlouvu na dobu určitou lze ukončit předčasně, tj. Před vypršením doby trvání pracovní smlouvy, pokud bylo dohodnuto písemně oběma stranami. Proto je vhodné do pracovní smlouvy na dobu určitou vždy zahrnout doložku o předběžném ukončení s výpovědní lhůtou.

Hledáte právní pomoc při sepsání pracovní smlouvy na dobu určitou? Právníci Law & More jsou vám k službám.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

Pracovní smlouva na dobu neurčitou se označuje také jako pracovní smlouva na dobu neurčitou. Nedojde-li k dohodě, pokud jde o dobu, na kterou bude smlouva uzavřena, předpokládá se pracovní smlouva na dobu neurčitou. Tento typ pracovní smlouvy trvá, dokud není ukončena.

Ukončení pracovní smlouvy na dobu neurčitou

Důležitým rozdílem ve vztahu k pracovní smlouvě na dobu určitou je způsob ukončení pracovního poměru. Pro ukončení pracovní smlouvy na dobu neurčitou je vyžadováno předchozí oznámení. Zaměstnavatel může požádat o povolení k propuštění na UWV nebo požádat místní soud o zrušení smlouvy. K tomu je však nutný platný důvod. Pokud zaměstnavatel obdrží povolení k propuštění, musí ukončit pracovní smlouvu s řádným dodržením příslušné výpovědní lhůty.

Důvody ukončení pracovní smlouvy na dobu neurčitou

Zaměstnavatel může propustit zaměstnance pouze tehdy, má-li k tomu dobrý důvod. Proto musí existovat přiměřený důvod pro propuštění. Níže jsou uvedeny nejčastější formy propouštění.

Propuštění z ekonomických důvodů

Pokud jsou okolnosti ve společnosti zaměstnavatele dostatečné důvody k tomu, aby bylo možné požádat o propuštění zaměstnance, označuje se to jako propuštění z ekonomických důvodů. Mohou platit různé ekonomické důvody:

 • špatná nebo zhoršující se finanční situace;
 • redukce práce;
 • organizační nebo technologické změny v rámci společnosti;
 • ukončení podnikání;
 • stěhování firmy.

Zaměstnanecká smlouvaDysfunkční propuštění

Odvolání z důvodu dysfunkce znamená, že zaměstnanec nesplňuje pracovní požadavky a je pro svou práci nevhodný. Zaměstnanci musí být jasné, co je podle názoru zaměstnavatele nutné zlepšit s ohledem na jeho fungování. V rámci procesu zlepšování musí být se zaměstnancem pravidelně vedeny rozhovory o výkonu. Mělo by se uvažovat o nabídce kurzů nebo koučování třetí stranou na náklady zaměstnavatele. O pohovorech musí být vyhotoveny zprávy a zahrnuty do personálního spisu zaměstnance. Kromě toho musí mít zaměstnanec dostatek času na zlepšení svého výkonu.

Okamžité propuštění

V případě okamžitého propuštění zaměstnavatel ukončí pracovní smlouvu zaměstnance s okamžitou platností, tj. Bez výpovědi. Zaměstnavatel musí mít k tomu naléhavý důvod a výpověď musí být dána „okamžitě“. To znamená, že zaměstnavatel musí zaměstnance okamžitě propustit v okamžiku, kdy je naléhavý důvod jasný. Současně s výpovědí musí být uveden důvod propuštění. Následující důvody lze považovat za naléhavé:

 • krádež;
 • zpronevěra;
 • špatné zacházení;
 • hrubá urážka;
 • neuchovávání obchodního tajemství.

Rezignace na základě vzájemného souhlasu

Pokud se zaměstnavatel i zaměstnanec dohodnou na ukončení pracovní smlouvy, jsou dohody mezi oběma stranami stanoveny v dohodě o vypořádání. V tomto případě pracovní smlouva končí vzájemnou dohodou. Zaměstnavatel nemusí k ukončení pracovní smlouvy požádat UWV nebo soud prvního stupně o povolení.

Máte nějaké dotazy ohledně pracovní smlouvy? Vyhledat právní pomoc od Law & More.

Chceš vědět co Law & More může udělat pro vás jako advokátní kancelář v Eindhoven a Amsterdam?
Pak nás kontaktujte telefonicky +31 40 369 06 80 nebo pošlete e-mail na:
pan. Tom Meevis, obhájce Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
pan. Maxim Hodak, advokát ve společnosti & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More