Akt rezignace

Akt rezignace

Rozvod zahrnuje hodně. Rozvodové řízení se skládá z několika kroků. Které kroky je třeba podniknout, záleží na tom, zda máte děti a zda jste se předem dohodli na urovnání s vaším budoucím bývalým partnerem. Obecně je třeba dodržovat následující standardní postup. První z […]

Pokračovat ve čtení
Zamítnutí práce

Zamítnutí práce

Je velmi nepříjemné, pokud váš zaměstnanec nedodržuje vaše pokyny. Například jeden zaměstnanec, na kterého se nemůžete spolehnout, že se kolem víkendu objeví na pracovišti, nebo ten, kdo si myslí, že váš úhledný dress code na něj neplatí. […]

Pokračovat ve čtení
Alimenty

Alimenty

Co je to výživné? V Nizozemsku je výživné finančním příspěvkem na životní náklady vašeho bývalého partnera a dětí po rozvodu. Je to částka, kterou dostáváte nebo musíte platit měsíčně. Pokud nemáte dostatečný příjem na živobytí, můžete získat výživné. […]

Pokračovat ve čtení
Propuštění během zkušební doby

Propuštění během zkušební doby

Během zkušební doby se zaměstnavatel a zaměstnanec mohou navzájem poznat. Zaměstnanec může zjistit, zda se mu práce a společnost líbí, zatímco zaměstnavatel může zjistit, zda je zaměstnanec pro danou práci vhodný. To však bohužel může vést k propuštění zaměstnance. […]

Pokračovat ve čtení
Mezinárodní rozvody

Mezinárodní rozvody

Bývalo zvykem vzít si někoho stejné národnosti nebo stejného původu. V dnešní době jsou manželství mezi lidmi různých národností stále běžnější. Bohužel 40% sňatků v Nizozemsku končí rozvodem. Jak to funguje, pokud člověk žije v jiné zemi než […]

Pokračovat ve čtení
Bojujte s rozvody

Bojujte s rozvody

Boj s rozvodem je nepříjemná událost, která zahrnuje spoustu emocí. V tomto období je důležité, aby byla řada věcí správně uspořádána, a proto je důležité zavolat správnou pomoc. V praxi se bohužel často stává, že budoucí bývalí partneři nejsou schopni […]

Pokračovat ve čtení
Co je to trestní rejstřík?

Co je to trestní rejstřík?

Porušili jste koronová pravidla a dostali jste pokutu? Pak jste donedávna riskovali, že budete mít záznam v trestním rejstříku. Koronové pokuty nadále existují, ale v trestním rejstříku již není žádná poznámka. Proč byly rejstříky trestů takovým trnem v oku […]

Pokračovat ve čtení
Propuštění

Propuštění

Propuštění je jedním z nejrozsáhlejších opatření v pracovním právu, které má dalekosáhlé důsledky pro zaměstnance. Proto vy jako zaměstnavatel na rozdíl od zaměstnance nemůžete jednoduše říci, že to končí. Máte v úmyslu propustit zaměstnance? V takovém případě musíte mít na paměti určité podmínky […]

Pokračovat ve čtení
Rezignace

Rezignace

Za určitých okolností je žádoucí ukončení pracovní smlouvy nebo odstoupení. To může být případ, pokud obě strany předpokládají rezignaci a uzavřou v tomto ohledu dohodu o ukončení. Další informace o ukončení po vzájemné dohodě a dohodě o ukončení naleznete na našem webu: Dismissal.site. Kromě toho […]

Pokračovat ve čtení
Konflikt Tequily

Konflikt Tequily

Známý soudní spor z roku 2019 [1]: Mexický regulační orgán CRT (Consejo Regulador de Tequila) zahájil soudní řízení proti společnosti Heineken, která na svých lahvích Desperados uvedla slovo Tequila. Desperados patří do vybrané skupiny mezinárodních značek Heineken a podle sládka se jedná o „pivo s příchutí tequily“. Desperados […]

Pokračovat ve čtení
Okamžité propuštění

Okamžité propuštění

Zaměstnanci i zaměstnavatelé mohou s propouštěním přijít do styku různými způsoby. Vyberete si to sami nebo ne? A za jakých okolností? Jedním z nejdražších způsobů je okamžité propuštění. Je tomu tak? Pak pracovní smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem okamžitě skončí. […]

Pokračovat ve čtení
Výživné a přepočet

Výživné a přepočet

Finanční dohody jsou součástí rozvodu. Jedna z dohod se obvykle týká výživného na partnera nebo dítě: příspěvek na životní náklady dítěte nebo bývalého partnera. Pokud bývalí partneři společně nebo jeden z nich podá žádost o rozvod, je zahrnut výpočet výživného. Zákon neobsahuje žádné […]

Pokračovat ve čtení
Autorská práva na fotografie

Autorská práva na fotografie

Každý fotí téměř každý den. Málokdo však věnuje pozornost skutečnosti, že právo na duševní vlastnictví ve formě autorských práv spočívá na každé pořízené fotografii. Co jsou autorská práva? A co například autorská práva a sociální média? Koneckonců, v dnešní době je počet […]

Pokračovat ve čtení
Postup posuzování škod

Postup posuzování škod

Verdikty soudu často obsahují příkazy jedné ze stran k úhradě škody stanovené státem. Účastníci řízení tak vycházejí z nového řízení, konkrétně z postupu posuzování škod. V takovém případě však strany nejsou zpět. Ve skutečnosti, […]

Pokračovat ve čtení
Šikana v práci

Šikana v práci

Šikana v práci je častější, než se očekávalo. Ať už jde o zanedbávání, zneužívání, vylučování nebo zastrašování, každý desátý člověk zažívá strukturální šikanu od kolegů nebo vedoucích pracovníků. Neměly by být podceňovány ani důsledky šikany na pracovišti. Nakonec, šikana v práci nejen stojí zaměstnavatele další čtyři miliony dní navíc […]

Pokračovat ve čtení
Změna křestních jmen

Změna křestních jmen

Rodiče si v zásadě mohou zvolit jedno nebo více křestních jmen pro své děti. Nakonec však možná nebudete spokojeni s vybraným křestním jménem. Chcete změnit své křestní jméno nebo jméno svého dítěte? Pak musíte dávat pozor […]

Pokračovat ve čtení
Propuštění ředitele společnosti

Propuštění ředitele společnosti

Někdy se stává, že ředitel společnosti dostane padáka. Způsob, jakým může být ředitel propuštěn, závisí na jeho právním postavení. V rámci společnosti lze rozlišit dva typy ředitelů: statutární a titulární ředitelé. Rozlišení Statutární ředitel má zvláštní právní postavení v […]

Pokračovat ve čtení
Rozvod s dětmi

Rozvod s dětmi

Když se rozvedete, ve vaší rodině se toho hodně změní. Pokud máte děti, dopad rozvodů bude pro ně také velký. Zejména mladší děti mohou mít potíže, když se jejich rodiče rozvedou. Ve všech případech je důležité, aby dětská stáj [...]

Pokračovat ve čtení
Rozvod prostřednictvím mediace

Rozvod prostřednictvím mediace

Rozvod často doprovází neshoda mezi partnery. Když se vy a váš partner rozejdete a nemůžete se navzájem dohodnout, vzniknou konflikty, které se v některých případech mohou dokonce vystupňovat. Rozvod může někdy u někoho vyvolat to špatné kvůli jeho emocím. V takovém případě můžete […]

Pokračovat ve čtení
Obezřetné propuštění

Obezřetné propuštění

Kdokoli může čelit propuštění. Existuje velká šance, zejména v této nejisté době, že rozhodnutí o propuštění bude učiněno zaměstnavatelem. Pokud však chce zaměstnavatel pokračovat ve výpovědi, musí své rozhodnutí založit na jednom ze specifických důvodů pro výpověď, odůvodnit jej […]

Pokračovat ve čtení
Urážky, pomluvy a pomluvy

Urážky, pomluvy a pomluvy

Vyjádření vašeho názoru nebo kritiky není v zásadě tabu. To však má své limity. Prohlášení by neměla být nezákonná. Zda je prohlášení nezákonné, bude posouzeno podle konkrétní situace. V rozsudku je učiněna rovnováha mezi právem na svobodu projevu v jednom […]

Pokračovat ve čtení
Vystěhování pronajatého majetku

Vystěhování pronajatého majetku

Vystěhování je pro nájemce i pronajímatele drastický postup. Nakonec jsou nájemci po vystěhování nuceni opustit pronajatý majetek se všemi svými věcmi se všemi jeho dalekosáhlými důsledky. Pronajímatel proto nemusí jednoduše pokračovat v vystěhování, pokud nájemce nesplní své […]

Pokračovat ve čtení
Digitální podpis a jeho hodnota

Digitální podpis a jeho hodnota

V dnešní době soukromé i profesionální strany stále častěji uzavírají digitální smlouvu nebo se usilují o naskenovaný podpis. Záměr se samozřejmě neliší od běžného vlastnoručního podpisu, konkrétně zavázat strany k určitým povinnostem, protože uvedly, že znají obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení