Podpora rozvodu dítěte

Pokud se děti účastní rozvodu, je podpora dětí důležitou součástí finančních opatření. V případě společného rodičovství děti střídavě žijí s oběma rodiči a rodiče se o náklady podílejí. O podpoře dítěte můžete uzavírat dohody společně. Tyto dohody budou stanoveny v rodičovském plánu. Tuto dohodu předložíte soudu. Soudce při rozhodování o výživném na dítě zohlední potřeby dětí. Za tímto účelem byly vyvinuty speciální tabulky, které soudce považuje za výchozí bod příjmů, které byly těsně před rozvodem. Soudce navíc stanoví částku, o kterou by mohla přijít osoba, která musí platit výživné. To se nazývalo platební schopnost. Rovněž se bere v úvahu schopnost osoby, která se stará o děti. Soudce učiní dohody konečnými a zaznamená je. Výše výživného se každoročně upravuje.

Law & More B.V.