Podstata kogentního práva…

Podstatou závazného práva je obecně to, že se od těchto ustanovení nelze jednoduše odchýlit. Nizozemský občanský zákoník nicméně v článku 7: 902 uvádí, že se lze odchýlit od závazného práva prostřednictvím dohody o urovnání, pokud má tato dohoda ukončit existující nejistotu nebo spor a pokud není v rozporu se společnou slušností a veřejností objednat. Potvrdil to nizozemský nejvyšší soud dne 6. ledna, v případě, kdy Fond sociálního taxi („Sociaal Fonds Taxi“) konfrontoval taxi společnost Blue Taxi se svým odmítnutím vyplatit čekací dobu svých řidičů. Blue Taxi a příslušní taxikáři však tuto zásadu stanovili v dohodě o urovnání. Blue Taxi přesto vytáhl krátkou slámu, protože tato opatření nemohla být použita proti SFT.

2017-02-02

Law & More