Kategorie: Novinky

Důležité právní zprávy, aktuální zákony a události Law and More

Registr UBO v Nizozemsku v roce 2020

Evropské směrnice vyžadují, aby členské státy zřídily registr UBO. UBO znamená Ultimate Beneficial Owner. Registr UBO bude v Nizozemsku instalován v roce 2020. To znamená, že od roku 2020 jsou společnosti a právnické osoby povinny registrovat své (ne) přímé vlastníky. Část osobních údajů […]

Pokračovat ve čtení

Náhrada nemajetkové újmy…

Nizozemské občanské právo až do nedávné doby nepodléhalo náhradě nemajetkových škod způsobených smrtí nebo nehodou. Tyto nemateriální škody obsahují zármutek blízkých příbuzných, který je způsoben událostí smrti nebo nehody jejich milované osoby, pro kterou má jiná strana […]

Pokračovat ve čtení

Nizozemský zákon o ochraně obchodního tajemství

Podnikatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance, s nimi často sdílejí důvěrné informace. To se může týkat technických informací, jako je recept nebo algoritmus, nebo netechnických informací, jako jsou zákaznické základny, marketingové strategie nebo obchodní plány. Co se však stane s těmito informacemi, když váš zaměstnanec začne pracovat ve společnosti […]

Pokračovat ve čtení

Ochrana spotřebitele a všeobecné podmínky

Podnikatelé, kteří prodávají výrobky nebo poskytují služby, často používají obecné podmínky k regulaci vztahu s příjemcem produktu nebo služby. Pokud je příjemcem spotřebitel, požívá ochrany spotřebitele. Ochrana spotřebitele je vytvářena za účelem ochrany „slabého“ spotřebitele před „silným“ podnikatelem. V pořádku […]

Pokračovat ve čtení

Mnoho lidí podepíše smlouvu bez porozumění obsahu

Výzkum ukazuje, že mnoho lidí podepisuje smlouvu, aniž by skutečně pochopilo její obsah. Ve většině případů se jedná o nájemní nebo kupní smlouvy, pracovní smlouvy a smlouvy o ukončení pracovního poměru. Důvod nerozumění smlouvám lze často najít v používání jazyka; smlouvy často obsahují mnoho právních podmínek a oficiálních […]

Pokračovat ve čtení

Rozdíl mezi řadičem a procesorem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je v platnosti již několik měsíců. Stále však panuje nejistota ohledně významu určitých pojmů v nařízení GDPR. Například každému není jasné, jaký je rozdíl mezi řadičem a procesorem, i když jde o základní […]

Pokračovat ve čtení

Copyright: kdy je obsah veřejný?

Právo duševního vlastnictví se neustále vyvíjí a v poslední době ohromně vzrostlo. To je patrné mimo jiné v autorském zákoně. V dnešní době je téměř každý na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu nebo má svůj vlastní web. Lidé proto vytvářejí mnohem více obsahu než dříve, který je často publikován veřejně. […]

Pokračovat ve čtení

Poskytovatel není zaměstnanec

„Soudní dvůr Deliveroo Sytse Ferwanda (20) je nezávislý podnikatel, nikoli zaměstnanec,“ zněl rozsudek soudu v Amsterdamu. Smlouva, která byla uzavřena mezi doručovatelem a Deliveroo, se nepočítá jako pracovní smlouva - a tedy není doručovatelem zaměstnancem […]

Pokračovat ve čtení

Plánujete prodej své společnosti?

Pak je rozumné požádat o řádnou radu ohledně povinností ve vztahu k podnikové radě vaší společnosti. Tímto způsobem se můžete vyhnout potenciální překážce procesu prodeje. V nedávném rozhodnutí amsterdamského odvolacího soudu Enterprise Division rozhodl, že prodejní […]

Pokračovat ve čtení

Evropská komise chce, aby je zprostředkovatelé informovali o stavbách…

Evropská komise chce, aby je zprostředkovatelé informovali o stavbách pro vyhýbání se daňovým povinnostem, které vytvářejí pro své klienty. Země často přicházejí o daňové příjmy kvůli převážně nadnárodním fiskálním strukturám, které pro své klienty vytvářejí daňoví poradci, účetní, banky a právníci (zprostředkovatelé). Zvýšit transparentnost a umožnit inkaso těchto daní do […]

Pokračovat ve čtení
Novinky

Daně: minulost a současnost

Historie daní začíná v římských dobách. Lidé žijící na území Římské říše museli platit daně. První daňová pravidla v Nizozemsku se objevují v roce 1805. Zrodila se základní daňová zásada: příjem. Daň z příjmu byla formována v roce 1904. DPH, daň z příjmu, daň ze mzdy, […]

Pokračovat ve čtení

Kdyby to bylo na nizozemském ministrovi ...

Pokud by to bylo na nizozemském ministrovi pro sociální věci a sociální péči, každý, kdo vydělá zákonnou minimální mzdu, obdrží v budoucnu stejnou pevnou částku za hodinu. V současné době může nizozemská minimální hodinová mzda stále záviset na počtu odpracovaných hodin a odvětví […]

Pokračovat ve čtení