Nizozemsko je v Evropě lídrem v oblasti inovací

Podle evropské inovační srovnávací tabulky Evropské komise dostává Nizozemsko 27 ukazatelů inovačního potenciálu. Nizozemsko je nyní na 4. místě (2016 - 5. místo) a v roce 2017 je spolu s Dánskem, Finskem a Spojeným královstvím jmenováno vedoucím inovací.

Podle nizozemského ministra hospodářství jsme k tomuto výsledku dospěli, protože státy, univerzity a společnosti úzce spolupracují. Jedním z kritérií evropské inovační srovnávací tabulky pro hodnocení stavu byla „spolupráce veřejného a soukromého sektoru“. Za zmínku také stojí, že investice do inovací v Nizozemsku jsou nejvyšší v Evropě.

Máte zájem o evropskou inovační tabulku 2017? Vše si můžete přečíst na webových stránkách Evropské komise.

Law & More