Evropská komise chce, aby zprostředkovatelé informovali...

Evropská komise požaduje, aby zprostředkovatelé informovali o stavbách pro vyhýbání se daňovým povinnostem, které vytvářejí pro své klienty.

Země často přicházejí o daňové příjmy kvůli převážně nadnárodním fiskálním strukturám, které pro své klienty vytvářejí daňoví poradci, účetní, banky a právníci (zprostředkovatelé). Za účelem zvýšení transparentnosti a umožnění inkasa těchto daní ze strany daňových úřadů Evropská komise navrhuje, aby od 1. ledna 2019 byli tito zprostředkovatelé povinni poskytovat informace o těchto stavbách před jejich realizací klienty. Poskytnuté dokumenty budou pro daňové orgány zpřístupněny v databázi EU.

Pravidla jsou komplexní

Vztahují se na všechny zprostředkovatele, všechny stavby a všechny země. Zprostředkovatelé, kteří nebudou v návaznosti na tato nová pravidla, budou sankcionováni. Návrh bude předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě.

Law & More