Evropská komise chce, aby je zprostředkovatelé informovali o stavbách…

Evropská komise požaduje, aby zprostředkovatelé informovali o stavbách pro vyhýbání se daňovým povinnostem, které vytvářejí pro své klienty.

Země často ztrácejí daňové příjmy kvůli převážně nadnárodním fiskálním strukturám, které daňoví poradci, účetní, banky a právníci (zprostředkovatelé) vytvářejí pro své klienty. Evropská komise navrhuje, aby od 1. ledna 2019 byli tito zprostředkovatelé povinni poskytovat informace o těchto stavbách před tím, než je provedou jejich klienti, aby se zvýšila transparentnost a umožnilo proplacení těchto daní daňovými orgány. Dokumenty, které mají být poskytnuty, budou zpřístupněny daňovým úřadům v databázi EU. Pravidla jsou komplexní: vztahují se na všechny zprostředkovatele, všechny stavby a všechny země. Zprostředkovatelé, kteří tato nová pravidla nesledují, budou potrestáni. Návrh bude předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě.

2017 06--22

Share