Rozdíl mezi řadičem a procesorem

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) již existuje několik měsíců. Stále však existuje nejistota ohledně významu určitých pojmů v GDPR. Například není každému jasné, jaký je rozdíl mezi kontrolérem a procesorem, zatímco toto jsou hlavní pojmy GDPR. Podle GDPR je správcem (právnická) osoba nebo organizace, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Kontrolér proto určuje, proč se osobní údaje zpracovávají. Kromě toho správce v zásadě určuje, jakými prostředky se zpracování dat provádí. V praxi je stranou, která skutečně řídí zpracování dat, správce. Podle GDPR je zpracovatel samostatnou (právnickou) osobou nebo organizací, která zpracovává osobní údaje jménem a na odpovědnost správce. Pro zpracovatele je důležité určit, zda se zpracování osobních údajů provádí ve prospěch samotného nebo ve prospěch správce. Někdy může být hádankou určit, kdo je správcem a kdo je zpracovatel. Nakonec je nejlepší odpovědět na následující otázku: Kdo má konečnou kontrolu nad účelem a prostředky zpracování dat?

Share