Rozdíl mezi řadičem a procesorem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je v platnosti již několik měsíců. Stále však panuje nejistota ohledně významu určitých pojmů v nařízení GDPR. Například každému není jasné, jaký je rozdíl mezi řadičem a procesorem, ačkoli se jedná o základní koncepty GDPR. Podle GDPR je správcem (právnická) osoba nebo organizace, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správce proto určuje, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Řídicí jednotka navíc v zásadě určuje, jakým způsobem probíhá zpracování dat. V praxi je stranou, která ve skutečnosti řídí zpracování údajů, správce.

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR)

Podle GDPR je zpracovatel samostatná (právnická) osoba nebo organizace, která zpracovává osobní údaje jménem a na odpovědnost správce. Pro zpracovatele je důležité určit, zda je zpracování osobních údajů prováděno ve prospěch jeho samotného nebo ve prospěch správce. Někdy může být záhadou určit, kdo je správce a kdo procesor. Nakonec je nejlepší odpovědět na další otázku: kdo má konečnou kontrolu nad účelem a prostředky zpracování dat?

Law & More